Bij dit nummer

door Redactie

In tegenstelling tot de dood - waaraan De Gids vorig jaar een levendig nummer heeft gewijd - is 'onbehagen' een modewoord als 'ontmoeting', 'dialoog', etc. Maar van deze laatste woorden onderscheidt het woord 'onbehagen' zich weer door het feit, dat het nog niet de naam geworden is van een tijdschrift dat gedoemd is om door De Gids te worden overleefd.

Om in deze lakune te voorzien heeft Hoornik dit 'onbehagennummer' samengesteld. De onderwerpen strekken zich uit van een beschouwing over de Schepping tot een stuk over de dood van de onsterflijke Che Guevara. De redaktie hoopt iedereen een reden tot onbehagen te hebben gegeven - tot en met de heer Van Dale, in wiens Groot Woordenboek der Nederlandse Taal het woord niet voorkomt.

Met eigen onbehagen in het onbehagen is te groot dan dat ik er een pen op papier zou kunnen krijgen. — (Mu)