Bij dit nummer

door Redactie

Op 14 april jongstleden vond in het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam een avond plaats als eerbetoon aan Jules Verne, ter gelegenheid van zijn honderdste sterfdag. De daar gevestigde Koninklijke Akademie van Wetenschappen organiseerde de avond in samenwerking met het Maison Descartes. De vier sprekers belichtten zowel wetenschappelijke als historische en literaire kanten van Vernes werk.

Douwe Draaisma, bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie te Groningen, sprak over ‘de tijd van Verne’.

René de Borst, hoogleraar aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de tu Delft, ging in op de technische specificaties van het reuzenkanon uit Vernes Reis naar de maan, onder de titel Jules Verne als ingenieur.

Dirk van Weelden, schrijver, had het over de dubbelzinnigheid van het enthousiasme in Vernes romans, onder de titel Het Verneenthousiasme.

Lionel Dupuy, geograaf en Verne-kenner, hield een lezing waarin hij inging op de eigenzinnige wijze waarop Verne ruimte en tijd gebruikt in zijn roman Voyage au centre de la terre.