De oogkleppen van Eric Hobsbawm in zijn grootste geschiedschrijving