De buitenlandse matrozen...

De buitenlandse matrozen

uit de binnenvaart

worden uitgebuit. Meer

dan de binnenlandse.

We wilden ze wel

helpen, maar onbereikbaar

gingen ze aan ons voorbij.

Ze maakten ook wel

geluid, maar onhoorbaar

liepen ze stroomopwaarts

langs de boorden van het ruim. Meer

zat er niet in.