De Gids
no. 2015/2

Varianummer

Hoe dient een literair tijdschrift als De Gids zich tot de wereld te verhouden? Zijn naam suggereert dat de redactie haar lezers een weg wijst, een pretentie die in 1837, toen dit eerbiedwaardig instituut werd opgericht, waarschijnlijk minder misplaatst werd geacht dan tegenwoordig, nu elke vorm van bevoogding als elitair en ondemocratisch geldt. Toch hebben we wel degelijk een opdracht. We willen laten zien dat het onder alle omstandigheden van levensbelang is helder na te denken, zich onder te dompelen in indringende literatuur, waar en wanneer die ook tot stand gekomen is, en vooral: goede zinnen te schrijven.