De Gids
no. 2015/3

Varianummer

Onlangs publiceerde de schrijver Joost de Vries een kritisch essay waarin hij de personages in een aantal romans van zijn leeftijdsgenoten omschreef als wereldvreemd, steriel en egocentrisch. Waar waren de grote vragen waar de literatuur zich altijd op richtte? In dit nummer van De Gids nemen Yra van Dijk en Merlijn Olnon een aantal romans van de jongste lichting schrijvers onder de loep.