De Gids
no. 2015/4

Varianummer

Een nummer waarin zoals gebruikelijk alle genres zijn vertegenwoordigd: nieuwe verhalen, buitenlandse literatuur, poëzie, beschouwend proza – en een vervolg op het stuk van Yra van Dijk en Merlijn Olnon over ‘radicaal relationisme’ in onze vorige editie, waarin zij de jongste lichting schrijvers onder de loep namen en daarbij tot andere conclusies kwamen dan criticus en schrijver Joost de Vries eerder in zijn essay ‘Huisgenoten’ had getrokken. In dit nummer dient hij ze van repliek.