De Gids
no. 2015/5

Varianummer

Twee schrijvers scherpen zich in eenbriefwisseling aan de romans van Chris Kraus, een dichter komt met een stemmenspel ‘voor acht klonkies’, een essayist duikt in de Middellandse Zee én in het oeuvre van Rebecca Solnit om een houding te vinden tegenoverhet vluchtelingendrama op Sicilië, een andere essayist keert zich tegen de mythe van de onbevangen perceptie van kunst, grootmeester van de lyriek Hafid Bouazza spreekt vrijuit over schrijven en vertalen, en er zijn twee opvallende verhalen.