De Gids
no. 2016/1

Grensland Duitsland

De in het themagedeelte ‘Grensland Duitsland’ opgenomen verhalen, essays en gedichten gaan over de grenzen van Duitsland en de grenzen ín Duitsland. Evengoed komen grensoverschrijdingen aan de orde: grensoverschrijdingen van Nederland naar Duitsland en grensoverschrijdingen die hebben plaatsgevonden in de recente Duitse geschiedenis.

Waarom trekken we grenzen? Hebben we ze nodig, of zouden we het ook zonder kunnen stellen? Welke grenzen vallen er te onderscheiden en wat brengen ze teweeg, wat dóén ze met ons?