De Gids
no. 2017/1

Tropen? De tropen bestaan niet meer.

Het begon met Exoot-Tropical Healing, de ­theatervoorstelling van Joachim Robbrecht en De Warme Winkel die op 22 maart in première zal gaan in Galerie Vriend van ­Bavink in Amsterdam. De Gids wilde samenwerken met De Warme Winkel, De Warme Winkel met De Gids. De voorstellingen van De Warme Winkel en een literair tijdschrift als De Gids zijn verwant.


We dachten na over de mogelijkheid om de exoot te gebruiken als een literair thema. De exoot is een planten- of diersoort die in Nederland voorkomt maar niet als inheems wordt gezien. Uiteindelijk zijn alle inheemse soorten ooit ergens anders vandaan gekomen en als exoot begonnen. Het begrip exoot staat voor een overgang, het heeft alleen gelding in de korte tijdspanne van gewenning, als het andere van de exoot nog in het oog springt. Daarom zijn we in zekere zin blind voor de exoot: we zien niet de exoot maar alleen wat we er van onszelf in projecteren, onze fascinatie ervoor, onze angst. Lees verder.