De Gids
no. 2/2017

Varianummer

 • bvdb
  BVDB
  Roel Bentz van den Berg
 • proza
  De kus
  Ben Lerner
 • poëzie
  Twee gedichten
  Ben Lerner
 • essay
  De droefenis van de vorm
  Piet Gerbrandy
 • verhaal
  Tot de laatsten van ons vielen
  Pete Wu
 • kousbroeklezing
  De puinhopen van de verbeelding
  Maarten Asscher
 • gids galerie
  Schrijver van algoritmes
  Dirk Vis
 • proza
  Het verhaal
  Vincent Merjenberg
 • poëzie
  Voorspelbare levens in een voorspelbare buurt
  Nikki Dekker
 • essay
  That's a Masterpiece Right There!
  Daniël Rovers
 • essay
  Over het nut en nadeel van internet voor het leven
  Christophe Van Gerrewey
 • reactie
  Leven als schrijver
  Martin Michael Driessen
 • kroniek&kritiek
  Draaimolen
  Nina Polak