[F10] - Toekomst in gesprek

uit de cyclus naar ons toe

The market is the technology of the future. It is what makes the future work, and work today. It does so because it trades derivatives and because it trades them today.

– Elie Ayacheiemand spreekt al, dus is
     er tijd, zal er
          ook honger zijn, op


een moment, reeds
     gericht, tussen [ik
          en jij], wat iemand


zei, onze opties uit-
     gezocht, plaats gemaakt
          voor weer een


woord, iemand verschuldigd,
     los van dit
          moment, in een baan


geslagen, rond
     iemand die weet
          hoe te zeggen wat


een wij is, dat tegen
     de vele delen aan-
          groeit, elk


woord ook effect, schrijft
     prijzen, hier leeft
          alles van ont-


wikkeling van onder-
     liggende waarde, voor
          het verval uit, zo


beheren [jij en ik] ons
     spreken als gedeeld
          vermogen, elk


wij dat oprijst een op-
     brengst, dus groeien
          [ik en jij] voor


iemand uit, gunstige delta,
     talrijk wij, geven
          zwijgend munten


door, ongeremd, rond, en
     honger komt, leidt
          woorden, waaruit


tijd ontstaat, zich
     wint, onbedoeld
          gericht, een wij


dat het gesprek
     vertelt, keur
          van opties, met


volatiele glimlach, een
     verwachtbare mate
          van tijdelijkheid tot


de bank breekt, tot
     iemand, onuitgesproken,
          schulden verlegt,


verder, naar [jij
     en ik], voortvluchtige
          rest in het gesprek,


zonder antwoord dat
     honger stopt, nog
          altijd leer-


gierig naar het onder-
     liggende, de mens, meet
          ons voorland door, wat


botten vergt en bloed, spoort
     weerstand op, alleen al
          door te leven, buiten


het geld, moet zet voor
     zet een strategie samen-
          stellen, met bodem-


loze portfolio, en geweld
     is gaande, helder, ook
          in gesprek, geen


woord dekt de oor-
     logen af die aan [ik
          en jij] vooraf gaan,


gewoel vernauwd tot
     term, artikel, iemand
          heeft het over-


leefd, kent de marge
     nodig om een positie
          in te nemen, spreekt


al, ontgrenst, maakt
     tijd, met hefboom-
          werking op wat


het gesprek biedt, per
     zin rollen de opties
          door, dit trekt


momenten samen,
     schrijft een corrupte
          looptijd, een compleet


ritme, alle limieten
     ingebed, dicht, zo ont-
          staat de nieuwe klasse


niet, blijft in
     gesprek, verborgen,
          onzeker effect van


de stem, wordt
     nooit verwacht, dit
          kan de koers


verleggen, misschien
     spreekt iemand anders
          al, over


ander alles, hoe-
     veel stemmen
          moet een markt her-


bergen, bij minder
     gerichte beweging,
          waarheen vlucht


alles, als stoffen
     zich steeds vlotter om-
          zetten en de wereld


warmer wordt, tot
     het gesprek uiteen-
          valt, de dam


breekt, giftig slijk over
     ons trekt, van wie
          zijn dan de vele stemmen,


welk wij is er
     nog binnen het geld,
          heeft opties uit


te oefenen op wat
     heerst, symbiotische
          parasiet, on-


voorspelbaar overschot,
     dingetje, te midden van
          wat weigert te ver-


dampen, aan tijdswaarde
     ontglipt, ont-
          stellend wij, wat


kost het om een stem
     te kunnen horen
          zeggen dat er


honger is, niemand
     weet hoe dit wij
          te tellen, het


moet in de tijd
     verschijnen, moet
          zich koppelen aan


verwachting, op-
     lossend vermogen, on-
          mogelijke akoestiek,


virtueel parlement, waar
     als iemand spreekt
          de vele stemmen weer-


kaatsen, hoog-
     frequente woorden-
          wisseling, ondragelijk


voor het gesprek, hoe
     leidt een gamma
          zichzelf af, uit


het onderliggende
     bewegen, vloeit
          een stelsel in


een volgend uit, tijd
     om het woord te
          richten, on-


gedekt, trouw
     aan turbulentie,
          nu blijkt dat ook [jij


en ik] al spreken, o
     gesprek, met vreemde
          verre woorden,


raakt ooit uit-
     geoefend, rolt
          toch door, met


verwante termen, nieuwe
     termijnen, zet
          koers naar ander o-


mega, zoekt opnieuw
     klanten met
          honger naar een stem