De Gids
no. 2019/3

Eén voor allen, allen voor één