Redactie

De Gids verschijnt iedere twee maanden op papier en heeft een zelfstandige redactie van leden uit verschillende disciplines. Op het ogenblik wordt de redactie gevormd door Edzard Mik (hoofdredacteur), Maria Barnas, Roel Bentz van den Berg, Fiep van Bodegom, Piet Gerbrandy, Adriaan van Veldhuizen, Dirk Vis, Dirk van Weelden en Niña Weijers. De Gids wordt uitgegeven door De Groene Amsterdammer N.V.


De Internet Gids verschijnt iedere maand waarin er geen papieren Gids verschijnt in een online-only editie en heeft een onafhankelijke redactie die op dit moment bestaat uit Rosa van Gool, Cyanne van der Houten, Fabienne Rachmadiev, Willem Sjoerd van Vliet en Pete Wu. Daarnaast verzorgt de redactie van De Internet Gids de rubriek Vandaag op de homepage van deze site. De Internet Gids wordt uitgegeven door Stichting De Gids.


Maria Barnas (1973) is dichter, schrijver en beeldend kunstenaar. In 2017 verscheen haar roman Altijd Augustus bij uitgeverij Van Oorschot.


Roel Bentz van den Berg (1949) studeerde filosofie. Behalve schrijver was hij ook radiomaker bij het VPRO-programma De Avonden en medewerker van NRC Handelsblad. Van zijn hand verschenen meerdere essay- bundels, waarvan Zapdansen (2005) de Jan Hanlo Essayprijs Groot prijs kreeg. In 2016 verscheen zijn laatste roman Het naderen van een brug. 


Fiep van Bodegom (1984) studeerde literatuurwetenschap en cultural analysis. Ze is redacteur bij literair podium Perdu, docent aan de opleiding literatuurwetenschap van de UvA.


Cyanne van den Houten (1994) is de beeldredacteur van De Internet Gids en is freelance ontwerper. Ze volgt met grote interesse nieuwe verbindingen tussen magie, (technologische) innovatie, jeugdcultuur en dit uit zich in (non-lineaire) nieuwe media, producties en artistieke interventies. Zie ook www.cyannevdh.nl.


Piet Gerbrandy (1958) is dichter, essayist, criticus en classicus en doceert klassieke talen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde recentelijk Smijdige witheid (2011), de dichtbundel Morgen ben ik vrij (2012) en Omroepers van oproer; Breekijzers van de taal (2010).


Edzard Mik (1960) werd geboren in Groningen, waar hij rechten studeerde. In Maastricht was hij vervolgens werkzaam als advocaat. Hij debuteerde 1995 met de roman _De bouwmeester _en schreef verder onder meer Mont Blanc (2012) en Goede Tijden (2010). Behalve romans schreef Mik korte verhalen, libretto's en scenario's voor korte films. Essays over beeldende kunst, theater, architectuur en literatuur publiceerde hij in De GidsNRC HandelsbladVrij Nederland en De Groene Amsterdammer.


Fabienne Rachmadiev (1985) studeerde kunstgeschiedenis en filosofie in Leiden. Schrijft essays en fictie. Momenteel werkt ze aan een proefschrift over imperfectie en kunst uit de voormalige Sovjet Unie aan de Amsterdam School for Cultural Analysis. Sinds september 2017 maakt ze deel uit van de webredactie.


Adriaan van Veldhuizen (1982) studeerde geschiedenis en filosofie in Groningen. Momenteel is hij docent aan het instituut voor Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, waar hij ook werkt aan de afronding van zijn proefschrift. De afgelopen jaren schreef hij teksten voor politici, was hij redacteur van Socialisme en Democratie en was hij bestuurslid van een stichting die zich ten doel stelt postapocalyptische natuurfilms in het leven te roepen. 


Dirk Vis (1981) is schrijver, redacteur van De Gids en oprichter van De Internet Gids. Hij studeerde Schrijven aan de Rietveld Academie en Design aan het Sandberg Instituut. Vis publiceerde in kleine oplage Bestseller (2009), bij De Gids het ebook Het reality-essay (2017) en Hypertekst (vanaf 2010), een serie teksten die telkens verschijnt in een andere vorm, waaronder performances, chapbooks, PDF en bewegende gedichten. Vis schrijft regelmatig essays over kunst en doceert theorie aan verschillende kunstacademies in binnen- en buitenland. Zie ook dirkvis.net.


Willem Sjoerd van Vliet (1981) studeerde Nederlands in Nijmegen en ging vervolgens naar de Rietveld Academie in Amsterdam. In 2011 studeerde hij af bij de afdeling Beeld & Taal. Van Vliet maakt gifjes voor uitgeverijen, maakt deel uit van de webredactie van De Gids en is 50% van Radio Siberië, een online podcast die elke maand in de Vondelbunker in Amsterdam wordt opgenomen. Zie ook: wsvanvliet.com


Dirk van Weelden (1957) debuteerde in 1987, samen met Martin Bril. In 1992 ontving hij de Multatuliprijs voor zijn roman Mobilhome. Andere titels van hem zijn Tegenwoordigheid van geest (1989), Oase (1994), Orville (1997), Van hier naar hier (1999), Looptijd (2003). Zijn meest recente roman is Het middel (2007). Zie ook www.dirkvanweelden.net.


Niña Weijers (1987) studeerde literatuurwetenschap in Amsterdam en Dublin. Ze publiceerde korte verhalen in diverse tijdschriften en in 2010 won zij de schrijfwedstrijd _Write Now! _Ze schrijft voor De Groene Amsterdammer en maakt samen met Simone van Saarloos de talkshow Weijers & Van Saarloos. Haar debuutroman De consequenties is in mei 2014 verschenen bij uitgeverij Atlas Contact. Zie ook www.ninaweijers.nl.


Pete Wu (1985) werkt als (freelance) journalist en redacteur. Dat doet en deed hij voor o.a. Brandpunt+, VICE, de Volkskrant, het Internationaal Filmfestival Rotterdam, Mindshakes, NOS en VPRO. Sinds het voorjaar van 2018 maakt hij deel uit van de webredactie. Zie ook petewu.nl/


Bestuur: H.M. van den Brink, Gerlien van Dalen en Adriaan van Dis.


Redactieraad: Louise O. Fresco, René van Stipriaan en Abram de Swaan.