Mirjam Pool

Mirjam Pool (1974) publiceerde eerder verhalen in Optima en _Bunker Hill._Als freelance journalist werkt ze momenteel aan een boek over armoede in Nederland.

  • proza
    Jildou komt nog even hier
    Mirjam Pool