Teun Grondman

Teun Grondman (1994) is een kunstenaar, schrijver en redacteur voor de Internet Gids. Hij studeert Beeld & Taal aan de Gerrit Rietveld Academie.