Theo Jansen

Theo Jansen (1948) is kunstenaar. Hij houdt zich sinds 1990 bezig met het maken van een nieuwe vorm van leven. Het oermateriaal van zijn natuur is de elektriciteitsbuis. Hij maakt daarvan geraamtes, een soort beesten, die kunnen lopen. Energie halen ze uit de wind; ze hoeven dus niet te eten. In de loop van de tijd heeft zich een evolutie voltrokken die zichtbaar is in de opeenvolgende generaties. Jansen wil deze beesten uitzetten op de stranden, waar ze een eigen leven gaan leiden.