Willem Jan Otten

Willem Jan Otten (1951) is (toneel)schrijver, dichter, essayist. Zijn meest recente boek, de novelle in verzen De vlek, verscheen in 2011.