Colofon

Stichting De Gids
Postbus 353, Amsterdam
Singel 464, 1017 AW Amsterdam
Rekeningnummer abonnementen: NL65.TRIO.0198.4961.76


Administratie: 020 - 524 55 55
Email: abonnementen@de-gids.nl


Advertentie-acquisitie: 020 - 524 55 11
E-mail: advertenties@de-gids.nl


Redactie algemeen: 020 - 524 55 15
E-mail: redactie@de-gids.nl


Webredactie:
E-mail: webredactie@de-gids.nl


Adreswijzigingen:
Naar Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam. Of mailen naar: abonnementen@de-gids.nl. Voor een adreswijziging of vakantieadres twee weken van tevoren oud en nieuw adres opgeven, liefst op adresband, in elk geval onder vermelding van postcodes.


Uitgever
N.V. De Groene Amsterdammer


Redactiesecretariaat
Stichting De Gids
Singel 464
1017 AW Amsterdam
redactie@de-gids.nl


Ontwerp De Gids
Floor Koomen


Ontwerp De Internet Gids & website
Dirk Vis


Realisatie website
Sebastiaan Andeweg
Willem Sjoerd van Vliet


Copyright
de auteurs en Stichting De Gids


Ondersteunend fonds
Nederlands Letterenfonds


Anbi-gerelateerde informatie
Fiscaal nummer 8167 62910
KvK-nummer 4119 7538


Bestuur:
Hans Maarten van den Brink, voorzitter
Adriaan van Dis, secretaris
Roland Kupers, penningmeester


Doelstelling (uit de statuten):
‘De stichting heeft ten doel de uitgave en de instandhouding van tijdschrift De Gids, en het bevorderen van de schriftelijke cultuur in Nederland, dat alles in de ruimste zin.’


Beloningsbeleid:
Auteurs ontvangen hun honorarium van uitgever N.V. De Groene Amsterdammer. In bijzondere gevallen wordt een extra bijdrage van Stichting De Gids toegekend. Alle stukken die in De Gids verschijnen worden doorgeplaatst op Blendle. Redactie en bestuur zijn onbezoldigd.


Geïnteresseerden kunnen de jaarrekeningen van 2016, 2017 en 2018 van Stichting De Gids inzien


Zie voor meer informatie het Gids Fonds.