Colofon

Uitgever
N.V. De Groene Amsterdammer


Redactiesecretariaat
Stichting De Gids
Singel 464
1017 AW Amsterdam
redactie@de-gids.nl


Correctie & eindredactie De Internet Gids
Lena Kinn


Ontwerp De Gids
Floor Koomen


Ontwerp De Internet Gids & website
Dirk Vis


Realisatie website
Sebastiaan Andeweg
Willem Sjoerd van Vliet


Copyright
de auteurs en Stichting De Gids


Ondersteunend fonds
Nederlands Letterenfonds


Anbi-gerelateerde informatie
Fiscaal nummer 8167 62910
KvK-nummer 4119 7538


Bestuur:
Hans Maarten van den Brink, voorzitter
Adriaan van Dis, secretaris
Gerlien van Dalen, penningmeester


Doelstelling (uit de statuten):
‘De stichting heeft ten doel de uitgave en de instandhouding van tijdschrift De Gids, en het bevorderen van de schriftelijke cultuur in Nederland, dat alles in de ruimste zin.’


Beloningsbeleid:
Auteurs ontvangen hun honorarium van uitgever N.V. De Groene Amsterdammer. In bijzondere gevallen wordt een extra bijdrage van Stichting De Gids toegekend. Alle stukken die in De Gids verschijnen worden doorgeplaatst op Blendle. Redactie en bestuur zijn onbezoldigd; redactieleden ontvangen een onkostenvergoeding van € 150 per jaar. 


Geïnteresseerden kunnen de jaarrekeningen van 2013, 2014 en 2015 van Stichting De Gids inzien


Zie voor meer informatie het Gids Fonds.