Geschiedenis

De Gids is het oudste literaire en algemeen culturele tijdschrift van Nederland en een van de langstbestaande tijdschriften van deze soort ter wereld. De Gids besteedt aandacht aan literatuur, filosofie, sociologie, beeldende kunst, politiek, wetenschap, geschiedenis; kortom aan alles wat interessant is, mits er goed over geschreven wordt. Het tijdschrift verschijnt tweemaandelijks en brengt essays over actuele politieke, historische en culturele onderwerpen, Nederlands en vertaald proza, binnen- en buitenlandse poëzie.


De Gids werd in 1837 opgericht door E.J. Potgieter en C.P.E. Robidé van der Aa. In de loop van meer dan anderhalve eeuw hebben verscheidene uitgevers zich over de uitgave van het tijdschrift ontfermd. Van 1837 tot 1840 werd het uitgegeven door de Amsterdamse uitgever en boekverkoper G.J.A. Beijerinck. Vanaf 1840 werd De Gids vier generaties lang uitgegeven door de eveneens Amsterdamse uitgever Van Kampen. In 1962 nam uitgeverij J. M. Meulenhoff de zorg voor De Gids over. Na drieënveertig jaar is de uitgave van De Gids door de redactie overgedragen aan uitgeverij Balans, en van januari 2010 tot en met maart 2012 werd het tijdschrift uitgegeven door uitgeverij De Arbeiderspers. Sinds 1 april 2012 is N.V. De Groene Amsterdammer uitgever van De Gids.