Kopij

Bijdragen (ongevraagde kopij), vijf gedichten of proza van maximaal 4000 woorden, voor De Gids kunnen via e-mail worden ingestuurd naar: redactie@de-gids.nl, t.a.v. Selin Kuşçu.


Bijdragen voor De Internet Gids kunnen gestuurd worden naar: webredactie@de-gids.nl


De redactie streeft ernaar binnen twee maanden op uw inzending te reageren.