Bert Keizer

Bert Keizer (1947) is arts en schrijver. Zijn laatste boek is Tumult bij de uitgang. Lijden lachen en denken rond het graf. Hij schrijft voor Trouw, Filosofie Magazine en Medisch Contact.