Ger Groot

Ger Groot (1954) doceert filosofische antropologie aan de Erasmus Universiteit en was hoogleraar Filosofie en literatuur aan de Radboud Universiteit. Hij is medewerker voor filosofie en literatuur bij NRC Handelsblad en columnist bij Trouw en schrijft voor wijsgerige, literaire en culturele tijdschriften. De Gids vroeg hem na te denken over het verlangen naar een zuivere taal.