Lodewijk Verduin

Lodewijk Verduin (1994) studeert Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft literaire kritieken voor De Groene Amsterdammer en publiceerde essays in Tirade, De Nederlandse Boekengids en Simulacrum.