Lodewijk Verduin

Lodewijk Verduin (1994) studeert Nederlands aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij schrijft literaire kritieken voor De Groene Amsterdammer en essays voor de Nederlandse Boekengids en deFusie.