Maarten Asscher

Maarten Asscher (1957) publiceerde sinds 1992 een dozijn boeken in alle literaire genres. In 2015 verscheen zijn proefschrift Het uur der waarheid. Over de gevangenschap als literaire ervaring. Zijn werk werd ook in Duitse en Engelse vertaling uitgebracht.