Maarten Asscher

Maarten Asscher (1957) is schrijver, jurist en boekhandelaar. Hij publiceerde een roman, verhalen, gedichten en essays. Asscher promoveerde in 2015 op de studie Het uur der waarheid, waarin hij onderzoekt of de getuigenis of de verbeelding de ervaring van gevangenschap het sterkst overdraagt op de lezer. De Moabiter Sonette van de Duitse diplomaat-dichter Albrecht Haushofer is een van de zes werken die centraal staan in deze studie.